วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่ 14

ครั้งที่14 วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
เนื้อหาสระในการเรียน

หมายเหตุ วันนี้นักศึกษาการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
ในรายวิชาการจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(EAED 2203)
ที่ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ชั้น8 (ตึก15ชั้น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น