วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่ 8

ครั้งที่ 8  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554  
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554
หมายเหตุ : ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจาก มีการสอบกลางภาค
ระหว่างวันที่5-11สิงหาคม พ.ศ.2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น